Seven Apartments | by Akyuez Architekten | Pratteln, Switzerland