Haus B – Renovation | by Stocker Dewes Architekten | Freiburg, Germany