Family house – Renovation | by BGM Architekten | Allschwil, Switzerland